Berani Jujur Hebat

Berani Jujur Hebat adalah tema yang dipilih dalam memperingati hari anti korupsi 2011 kemarin. Yang jadi pertanyaan, apa benar bahwa orang yang berani jujur itu “hebat”?. Ternyata dalam pelaksanaan berkehidupan-nyata, tidak semua orang yang berani jujur itu hebat. Masih perlu dipertanyakan kepada siapa harus jujur, lawan atau kawan?. Kalau jujur pada lawan, saya yakin itu bukanlah kehebatan, malah sebaliknya “tidak hebat”. Misalnya dalam keadaan perang pihak lawan menanyakan jumlah pasukan yang dimiliki, dijawabnya jujur, itu bukan hebat namanya.
Dalam berbangsa dan bernegara terkadang masih rancu dalam menentukan mana kawan, mana lawan. Disebabkan kurangnya jalinan rasa persatuan senasib sepenanggungan masyarakat penghuni negeri. Apalagi dalam berpolitik, semakin susah menentukan mana lawan, mana kawan. Untuk itu mari kita upayakan agar Persatuan Indonesia benar terwujud nyata, sehingga jelas kepada siapa harus jujur dan kepada siapa harus tidak jujur.

Komentar :

No Komen : 2
Anak rantau :: 12-12-2011 18:46:48
Kejujuran memang sring kali trasa phit.
:: Reply ::

semoga pahitnya, pahit jamu, menyehatkan badan.

No Komen : 1
Budhy :: 12-12-2011 00:28:15
Bener juga neh Mbak, memang yang perlu ditekankan, kepada siapa kita harus jujur.
:: Reply ::

terima kasih atas komentarnya, agar tetap jujur meskipun pada lawan harus gunakan bahasa bersayap

Nama :
E-mail :
Web :
Komentar :
Masukkan kode pada gambar

    [Emoticon]